Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

“For my thoughts are not your thoughts

Neither are your ways my ways,

Declares my Lord

‘’As the heavens are higher than your ways

And my thoughts than your thoughts”.

Ishaia 55.8-9

Ένα εδάφιο του Προφήτη Ησαϊα από την Παλαιά Διαθήκη που εκφράζει την σημασία που έχει στην ζωή να είσαι θωρακισμένος με την προσωπική σου αλήθεια.

“Γιατι δεν συμμερίζομαι τις σκέψεις σας, ούτε τους τρόπους σας. Και όπως οι ουρανοί βρίσκονται ψηλότερα από τη γη, έτσι οι τρόποι μου είναι υψηλότεροι από τους τρόπους σας και οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας”.
Προφήτης Ησαίας 55.8-9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου